TestWizard Logo

Тыва дылда үлегерлээн сөстер

Кандыг-даа дылдың сөс курлавырының байыыр бир аргазы - өске дылдардан сөстер үлегерлеп алыры. Бо тестиниң сорулгазы - төрээн дылыңарда үлегерлээн сөстерни танып билириңерни хынаары.

Начать тест