3 класс казахский язык - Список вопросов

03-11-2020 01:14

1. Күз айларын ата.

2. Жанды табиғатқа не жатады?/

3. Түйенің төлін ата.

4. Лақ не істейді?

5. Жәндік жанды табиғатқа жата ма?

6. Жәндікке не жатады?

7. "Орман дәрігері" деп нені атайды?

8. Үй құстарын ата.

9. Еңбекқор сөзінің аудармасы.

10. Дұрыс жалғауын тап. Мен ақылды... .

11. Жалқаубек қандай бала?

12. Дұрыс жалғауды тап. Сен әдепті... .

13. Кітапханада не істейді?

14. Күзде жапырақтар не істейді?

15. "Азға қанағат ет" әңгімесінде әкесі жолдан не тауып алды?

16. Нұрай қандай қыз?

17. Мырзабек шырпы қораптарынан не жасады?

18. Нұрай нені сындырып алды?

19. Сен үйді жинай... . Дұрыс жалғауын тап.

20. Еріншек сөзінің аудармасы.


Пройти тест