Фармацевтикалық экология негіздері - Список вопросов

19-05-2020 03:40

1. Тірі организмдардің бір-бірімен және олардың қоршаған ортамен байланысымен байаланысын зерттейтін ғылым:

2. Абиотикалық фактор дегеніміз:

3. Өсімдік өсуіне әр түрлі факторлардың әсерін зерттеуде минимум заңын кім ашты?

4. 1935 ж Алғашқы рет “Экожүйе” түсінігін ұсынды:

5. Атмосфералық жер бетінен 9-15 км қашықтықта орналасқан аумағы:

6. ҚР-ғы Ақсу- Жабағалы қорығы қай жылы құрылды?

7. Жануарлардың мінез-құлығын зерттейтін ғылым қалай аталады?

8. Ортаның фитогендік биотикалық факторына мыналар жатады

9. Ортаның микробиогендік биотикалық факторларына мыналар жатады

10. Бір топ организмдердің тұрмыс жағдайларын, қоршаған ортамен қарым-қатынастарын зерттейтін экологияның түрін былай деп атаймыз:

11. Нейтрализация су тазалаудың келесі әдісіне жатады:

12. Тазалаудың электрохимиялық әдісі нені қолдануға негізделген ?

13. Алғашқы қышқыл жауын – шашын қай жылы және қай жерде байқалды?

14. Адам денсаулығына зиянды әсер ететін факторлар арасында 1- орында тұр:

15. Табиғатты қорғау дегеніміз:

16. Шағын аймақтық климат қалай аталады?

17. “Ноmo sapiens” деген пікір нені көрсетеді:

18. “Экология” терминін ғылымға енгізген ғалым:

19. Қоршаған ортанның антропогендік өзгерілуі:

20. Биологиялық жүйелердің өзгерістерге қарсы тұруы және қасиеттердің тұрақтылығын сақтау қаблеті:

21. Дайын органикалық заттармен қоректенетін организмдер:

22. Адамдардың биосфераға оң әсері:

23. Биосфера ғылымының авторы:

24. Біздің республикамызда 1976 ж тағы бір қорық ашылды Ол қалай аталады?

25. Экология ғылымының зерттеу нысаны:

26. Ортаның антропогендік факторларына мыналар жатады:

27. Радиациялық, жылулық, жарықтық, электромагниттік, шулық ластанулар ластанудың қай түріне жатады?

28. Қазақстан дүние жүзі бойынша қандай пайдалы қазбалар жөнінен 1- орында тұр:

29. Экололгиялық монитринг денгейлрі келесілер:

30. Қалдық сулар иісін жою процесс қалай аталады?

31. Экологияның үш негізгі бағыттары:

32. ”Табиғатта барлығы бір – бір імен байланысты – табиғат барлығынан жақсы біледі ”- заң кім ашты?

33. “Парниктің эффект”бұл

34. Қоршаған ортанның химиялық ластануы:

35. Ағзаға беімдеушілік реакциялар, неадаптациялар арқылы жауап беретін қоршаған ортаның кез-келген элементі немесе жағдайы:

36. Біргетіршілікететінжәнебір-біріменбайланысқантүрлердіңкомплексі:

37. Жануарлар қауымдастығы қалай аталады?

38. Продуцент тер немесе өндірушілерге жатады:

39. Ауа құрамындағы ең мөлшері көп элемент:

40. Халықаралық байланыс деңгейінде орындалатын мониторинг:

41. Биосферадағы су айналымы жылдамдығы:

42. “Экологиялық қуыс” терминін ұсынған:

43. Атмосфералық ауаны негізгі ластаушы заттар:

44. Барсакелмес қорығы қайда орналасқан?

45. Экологиялық ғылымының зерттеу нысаны:

46. Энергия пирамидасы нені анықтайды?

47. Зат және энергия айналымы жүретін, барлық организмдер бірге қызмет ететін, бір-бірімен және қоршаған ортамен әррекеттесетін орта келесідей аталады:

48. Ақыл-ой сферасы деп мына сфераны айтқан

49. Планета су қорлары мынадан құралады:

50. Қалдық суды биологиялық тазалағанда не қолданылады?


Пройти тест