Бурятский -2020 - Список вопросов

11-05-2020 09:08

1. Би арбан хоертойб.

2. Минии эжы ягаан унгэдэ дуратай.

3. Табан хушуун мал: морин, хонин, ямаан, нохой, ухэр, тэмээн. Выберите лишнее животное не относящееся к пяти драгоценностям бурят.

4. Гахайнууд, моридууд, шононууд

5. Турлааг

6. Хун шубуун

7. Баабгай

8. Ямар трактор тухай мультфильм хараабта?

9. Би долоодохи класста hуранаб.

10. Баярай нохой Барс гэжэ нэрэтэй. Баатарай нохой - Хотошо. Шинии нохой Барас гэжэ нэрэтэй. Шинии нохой хэн гэжэ нэрэтэйб?


Пройти тест