Молекулалы биология-медициналық генетика -пересдача - Список вопросов

09-05-2020 03:38

1. Бір белгіні дамытатын бірнеше гендердің ДНҚ-ның бойына қатар орналасып, бірге транскрипциялануы аталады:

2. Сыртқы көрінісі ұқсас белгілер, тұқым қуалайтын аурулар әртүрлі аллельді емес гендер арқылы тууы мүмкін. Мұндай құбылыстың аталуы:

3. Даму кезінде сыртқы орта факторларының әсерінен белгілі генотипке тәуелді белгі өзгеріп, басқа геннің белгісіне ұқсас белгі көшірмесінің түзілуі аталады:

4. “Экспрессивтілік″ және “пенетранттылық″ терминін енгізген ғалым:

5. Әртүрлі орта жағдайында генотиптегі белгінің көріну дәрежесі аталады:

6. Құрылымдық гендердің активтігін реттейтін гендер аталады:

7. Құрылымдық және ферменттік ақуыздарды, р-РНҚ, т-РНҚ молекулаларын анықтайтын гендер мына гендерге жатады:

8. Гендерді басқа жасуша не ағзаларға енгізуге бағытталған жаңа әдістер мен технологиялар жиынтығынан тұратын генетика саласы:

9. Ядросы қалыптасқан жасушалы ағзалар:

10. Ядросы толық қалыптаспаған бір жасушалы ағза:

11. ДНҚ молекуласының бұзылған құрылымдарының қайта қалпына келуі:

12. Транскрипция басталу үшін РНҚ полимераза байланысатын ДНҚ бөлігі:

13. Гендер қызметіне қарай екі категорияға бөлінеді:

14. Бактерияны өлі жасушамен немесе басқа штамның экстрактасымен өңдегенде жүретін процесс:

15. Бөтен ДНҚ-ның бактерия жасушасына енуі;

16. Тұқым қуалаушылық ақпаратының тасымалдаушысы:

17. Ядродан тыс орналасқан гендер:

18. ДНҚ-дағы ақпараттың а-РНҚ-ға көшіріліп жазылуы:

19. Эукариоттар гендерінің экспрессиялануының реттелу жобасын жасаған ғалым:

20. Мутацияға қабілеттілігі бар ДНҚ молекуласының ең кіші бөлігі:

21. Оперондық теорияны ашқан ғалым:

22. Транскрипция дегеніміз:

23. Тұқым қуалаушылық материалы – ДНҚ молекуласы мынада шоғырланған:

24. Ақуыз биосинтезі мынада жүреді:

25. Рибонуклеотидтерді бір-біріне жалғастырушы фермент:

26. Репликация дегеніміз:

27. ДНҚ молекуласының қос спиралді болатындығын ашқан ғалымдар:

28. ДНҚ молекуласының ең маңызды қасиеттері:

29. Репликация дегеніміз:

30. ДНҚ синтезіне қатысатын фермент:

31. Ақуыздың бірінші реттік құрылымы туралы ақпарат мынада жазылады:

32. ДНҚ матрицасының негізінде РНҚ синтезделуі аталады:

33. РНҚ молекуласының ядрода синтезделуі аталады:

34. ДНҚ молекуласының белгілі бір бөлігінің көшірмесі болып саналатын РНҚ:

35. Жасушада ақуыз синтезінің схемасы былай жүреді:

36. Рибосомада синтезделеді:

37. Тасымалдаушы РНҚ-лардың қызметі:

38. Ақуыздың үшіншілік құрылымының зақымданған бөлігінің қайта қалпына келуі:

39. Трансляция мынадай мағына береді:

40. РНҚ – ның үш түрі мынада синтезделеді:

41. Генетикалақ код триплеті (үш өрімі) яғни 3 нуклеотидтен тұратынын дәлелдеген ғалым:

42. ДНҚ молекуласының құрлысының модельін анықтаған ғалым:

43. Молекулалық биология өз алдына дербес ғылым болып қалыптасқан жылы:

44. Бұлшық ет ақуызы аталады:

45. Жасуша ішіндегі белгілі әрекеттерді реттеуге қатысатын ақуыз аталады:

46. Ағзаның қуат көзі болып саналатын макромолекулалар:

47. Алғаш рет бидай ұнынан желімтіктелген ақуыз алған ғалым:

48. ХХ ғ. басында ақуыз құрылысын зерттеумен айналысқан неміс ғалымы:

49. Жасушада катализаторлық қызмет атқаратын ақуыз аталады:

50. Жасушаның құрылыс материалы болып саналады:


Пройти тест