Е.Танова "Илбилиг согун" - Список вопросов

25-04-2020 09:35

1. Башкы уругларны кичээл соонда чуге арттырып кааныл?

2. Кымның ады артык бооп турарыл?

3. Кымның сөстерил? «Хы, эрткен үе эрте-ле берди ыйнаан. Ону өөренгеш чоор боор»

4. Кымның сөстерил? «Изиг деп чүвезин. Суксаар деп чүвемни. Мореженное азы газировка болза»

5. Кымның сөстерил? «Чок, чок! Мени хоставайн көрүңер, мен хой кадарып чорууйн, ол дээш кожайым мени чемгерип турар болгай»

6. Ча-согунче чуу деп илбилиг состер чугаалап турарыл?


Пройти тест